Orizont 6 - Economic - Suprafata agricola utilizata cultivata ecologic

Domeniul: Foamete “zero”

Subdomeniul: Sprijinirea producției autohtone în domeniul agro-alimentar

În perioada 2008-2019, suprafața agricolă utilizată cultivată ecologic prezintă un trend oscilant, înregistrând variații ascendente sau descendente în diferite perioade ale serie analizate, ca urmare a aplicării regulilor Uniunii Europene privind agricultura ecologică și a fenomenului de comasare a exploatațiilor agricole cultivate ecologic realizat în ultimii ani.

În anul 2019, când s-a atins cea mai mare valoare a perioadei analizate, suprafața agricolă utilizată cultivată ecologic a fost de 395228 ha. În ultimul an al perioadei analizate, comparativ cu anul 2008, primul an de analiză, se constată o creștere a suprafeței agricole utilizată cultivată ecologic de 2,8 ori. În perioada 2008-2013, suprafața agricolă utilizată cultivată ecologic a avut o tendinţă ascendentă, urmată de o scădere până în anul 2016 și apoi de o creștere până în anul 2019.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Hectare

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk