Orizont 2 - Economic - Procent din PIB alocat pentru investitii, pe sectoare institutionale - test

Domeniul: Industrie, inovație și infrastructură

Subdomeniul: Stimularea investițiilor

Evoluția investițiilor pe total economie evidențiază, pentru anul 2019, o creștere semnificativă a acestora (23,6%), comparativ cu anul 2018, când dețineau 21,1%, cea mai mică pondere din anul 2008 până în prezent. La nivelul sectoarelor instituționale, în anul 2019, ponderea cea mai însemnată a investițiilor în PIB o deține sectorul "Societăți nefinanciare" (15,6%), urmat de sectoarele "Gospodăriile populației" (4,3%) și "Administrații publice" (3,4%).

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk