Orizont 3 - Economic - Cheltuieli din sectorul mediului de afaceri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din agricultura, pe surse de finantare

Domeniul: Foamete “zero”

Subdomeniul: Sprijinirea producției autohtone în domeniul agro-alimentar

Având în vedere provocările globale, pe plan intern şi internaţional apare nevoia unei activităţi susţinute de cercetare în domeniul agricol, care să permită utilizarea eficientă a resurselor naturale şi umane, creşterea productivităţii în agricultură, transferul de cunoştinţe şi promovarea inovării. Pentru a facilita introducerea de noi tehnologii este necesar ca unităţile de cercetare să coopereze şi să răspundă nevoilor practice ale fermierilor.

Totodată, trebuie realizat un echilibru între producţia de alimente, biodiversitate, funcţionarea echilibrată a ecosistemelor, conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile.

Cercetarea agricolă românească a generat şi continuă să genereze noi creaţii biologice, vegetale şi animale cu caracteristici valoroase de productivitate şi calitate, în condiţii de mediu într-o continuă schimbare, tehnologii noi de cultură a plantelor şi creştere a animalelor, de conservare şi procesare a producţiei primare în vederea creşterii valorii adăugate a acesteia.

După cum se observă, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul mediului de afaceri destinate agriculturii au avut o creştere însemnată numai în anul 2010, în rest, din cauza crizei finaciare, domeniul nu s-a putut dezvolta aşa cum ar fi trebuit (cum ar fi fost necesar).

Aportul pe surse financiare în cheltuiala totală de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor din mediul de afaceri, variază de la an la an. Dacă în anii 2008, 2010, 2012, principala sursă de finanţare a fost sectorul guvernamental, în anii 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 raportul se schimbă în favoarea sectorului mediului de afaceri, iar în anul 2017 principala sursă de finanţare au fost fondurile din străinătate.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Milioane lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk