Orizont 3 - Economic - Cheltuieli totale cu activitati de cercetare-dezvoltare ca procent din PIB - test

Domeniul: Industrie, inovație și infrastructură

Subdomeniul: Stimularea investițiilor

Prin eforturi susținute din punct de vedere financiar, ponderea cheltuielilor totale de cercetare dezvoltare în PIB se dorește să ajungă la 2% (1% sectorul public, 1% în sectorul privat). Astfel, o ușoară tendință de creștere, mai ales în ultimii trei ani, se poate observa și în graficul prezentat. Pentru acest scop, se urmărește crearea unei strânse legături funcționale între institutele de cercetare, universități, serviciile de consultanță și întreprinderile din mediul de afaceri. Aceste legături sunt reciproc avantajoase pentru toate părțile implicate, deoarece unora le permite promovarea și susținerea cercetării, iar altora implementarea în procesul de producție a rezultatelor tehnologice, care vor determina o productivitate ridicată.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk