Orizont 3 - Economic - Cifra de afaceri din inovare ca procent din cifra de afaceri totala, pe sectoare economice - test

Domeniul: Industrie, inovație și infrastructură

Subdomeniul: Stimularea investițiilor

Rolul inovării este crucial pentru sporirea competitivităţii şi a performanţei economice a tuturor întreprinderilor. Pentru a facilita introducerea de noi tehnologii în procesul de producție, este necesar ca întreprinderile să coopereze cu unitățile de cercetare în vederea creării de produse noi cu eficiență economică ridicată, care să le permită o dezvoltare durabilă.

Rezultatele activității de inovare sunt mai vizibile în sectorul industrie și mai puțin vizibile în sectorul servicii. Criza economică din 2008-2010 și-a pus amprenta într-un mod negativ asupra activității inovatoare din ambele sectoare de activitate, așa cum arată și cifrele din perioada imediat următoare crizei economice 2010-2012.

Ponderea cifrei de afaceri a scăzut de la 21,4% (2008-2010) în sectorul industrie, la 5,4% (2010-2012), iar în sectorul servicii de la 6,5 % (2008-2010) la 1,6% (2010-2012).

După această cădere bruscă, întreprinderile au reușit cu greu să își revină în următoarea perioadă, sectorul industrie fiind, de departe, mai implicat în inovare decât sectorul serviciilor.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk