Orizont 3 - Mediu - Calitatea apelor de suprafata pe clase de calitate si pe lungime de cursuri de apa monitorizate

Domeniul: Viața terestră

Subdomeniul: Conservarea ecosistemelor

Lungimile de râuri supravegheate au cunoscut o creștere în perioada analizată, din anul 2012 evaluarea realizându-se pe baza secțiunilor de monitorizare și aplicând metodologiile de evaluare conforme cu cerințele Directivei Cadru a Apei.

Între anii 2008-2011, evaluarea s-a realizat pentru corpurile de apă prevăzute cu program de monitorizare anual, iar în anul 2010, pe baza datelor de monitorizare și a procedurii de grupare a corpurilor de apă (principiul similitudinii).

Din analiza datelor, se observă o creștere a lungimilor de râuri cu stare de calitate bună și foarte bună, în anii 2015 și 2016 înregistrându-se cele mai mari valori, ponderea în total lungimi supravegheate, fiind de 58%, respectiv 60%. Starea moderată a înregistrat o creștere semnificativă, în anul 2018 înregistrând 44,3% din totalul lungimilor supravegheate.

Lungimile de râuri încadrate în clasele de calitate IV și V (slabă și proastă) au cunoscut o scădere față de anii 2008-2009, reprezentând în anul 2018, 2,8%, respectiv 1,6% din total lungimi supravegheate, dar o creștere față de ceilalți ani, pe fondul unor modificări climatice (fenomene de secetă care conduc la concentrări ale poluanților).

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Kilometri

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk