Orizont 3 - Mediu - Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari artificiale

Domeniul: Viața terestră

Subdomeniul: Conservarea ecosistemelor

Suprafața împădurită - suprafaţa de teren pe care se plantează puieți sau se însămânţează semințe forestiere, cu scopul de a se crea noi arborete, a cunoscut în perioada analizată o evoluție neomogenă, funcție de disponibilitatea terenurilor necesare. Astfel, în prima parte s-a înregistrat o creştere de 23,8% din anul 2010 până la maximul din anul 2014, urmată de o scădere de 32,5% în anul 2019. Suprafeţele pe care se realizează împăduriri, cu specii forestiere (foioase, răşinoase), sunt pe terenuri din fondul forestier, pe terenuri degradate şi pe alte terenuri din afara fondului forestier.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Hectare

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk