Orizont 3 - Social - Gradul de participare la procesul educational sau de instruire al persoanelor de 25-64 ani, pe sexe

Domeniul: Educație de calitate

Subdomeniul: Infrastructura educațională

Procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii are o importanţă majoră pentru a rămâne activi în comunitate şi a fi pe deplin incluşi în societate sub toate aspectele sale. Creşterea gradului de participarea la educaţie şi formare profesională este posibilă prin adaptarea sistemului de educaţie şi formare profesională şi actualizarea permanentă a ofertei de educaţie şi formare profesională astfel încât să fie orientate pe nevoile societăţii.

În anul 2019, gradul de participare la procesul educaţional sau de instruire al persoanelor de 25-64 ani era de 1,3%, în creştere faţă de anul precedent cu 0,4 puncte procentuale, dar în scădere faţă de anul 2008 cu 0,3 puncte procentuale.

Din analiza pe sexe a gradului de participare la procesul educaţional sau de instruire nu se evidenţiază diferenţe semnificative între persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin. Dacă în perioada 2008-2010, gradul de participare a persoanelor de 25-64 ani la educaţie şi formare era mai mare în rândul persoanelor de sex feminin, în perioada 2011-2019, participarea este mai des întâlnită în rândul bărbaţilor din aceeaşi grupă de vârstă, diferenţele fiind nesemnificative, oscilând între 0,1 puncte procentuale şi 0,4 puncte procentuale.

Ţinta naţională asumată în Strategia Educaţiei şi Formării 2016-2020 privind învăţarea pe tot parcursul vieţii este creşterea participării la 10% până în 2020. Diferenţa dintre ţinta naţională propusă pentru anul 2020 şi media înregistrată în 2019 este de 8,7 puncte procentuale. Indicatorul face parte din setul de indicatori pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, permiţând măsurarea progresului privind asigurarea unei educaţii incluzive şi de calitate pentru toţi.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk