Orizont 3 - Social - Persoane descurajate in a mai gasi un loc de munca pe grupe de varsta si sexe

Domeniul: Fără sărăcie

Subdomeniul: Stimularea pieței muncii

Distribuția indicatorului pe sexe reflectă o creștere a numărului persoanelor descurajate în a mai găsi un loc de muncă de sex feminin în ultimii ani doi ani analizați, concomitent cu tendința generală de scădere a numărului de persoane descurajate, nivelul înregistrat în anul 2019 pentru bărbații descurajați în a mai găsi un loc de muncă fiind foarte apropiat de cel existent în anul 2008.

În anul 2019, proporția femeilor din grupa de vârstă 35-49 de ani, descurajate în a mai găsi un loc de muncă, este superioară celei a bărbaților descurajați din aceeași grupă de vârstă. Diferențe mici între numărul bărbaților și cel al femeilor din această categorie a populației inactive se observă la grupele de vârstă 15-24 de ani și 50-64 de ani.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Nr. persoane

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk