Orizont 3 - Social - Ponderea persoanelor care nu au nici baie, nici dus si nici grup sanitar in locuinta, dupa statutul de saracie

Domeniul: Apă curată și sanitație

Subdomeniul: Calitatea apei potabile

Dotarea locuinţei cu baie proprie, duş sau grup sanitar în interior reprezintă un indicator al calităţii locuinţei. Aproape un sfert din populaţia României (22,4%) nu dispunea de baie, duş şi nici de grup sanitar în interiorul locuinţei, în anul 2019. Ponderea acestor persoane este cu mult peste media Uniunii Europene de 1,5% (sursa: Eurostat), deşi a scăzut cu 18,4 puncte procentuale comparativ cu anul 2008.

Dintre persoanele aflate în sărăcie, 57,7% nu au baie, duş si nici grup sanitar în locuinţă, cu 35,3 puncte procentuale peste media pe ansamblul populaţiei, în timp ce una din nouă per-soane non-sărace nu dispune de acestea. Pe toată perioada analizată, din 2008 până în 2019, s-a înregistrat un trend descendent, ponderea persoanelor care nu dispun de baie, duş şi nici de grup sanitar în locuinţă fiind în continuă scădere.

Lipsa accesului la apă curentă, canalizare şi ponderea mare a acestor locuinţe din mediul rural care beneficiază de grupuri sanitare, însă amplasate în exteriorul locuinţei, se numără printre factorii determinanţi ai acestei ponderi crescute în România. Dezvoltarea infrastructurii, cu precădere în zonele rurale, se dovedeşte a fi îngreunată din cauza costurilor ridicate ale branşamentelor la reţelele publice, raportat la veniturile reduse ale populaţiei din mediul rural, mai ales în rândul populaţiei vulnerabile, cum ar fi cei aflaţi în sărăcie.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk