Orizont 3 - Social - Sali de clasa (cabinete scolare/amfiteatre), pe niveluri de educatie

Domeniul: Educație de calitate

Subdomeniul: Infrastructura educațională

Infrastructura educaţională din România este în relaţie directă cu numărul unităţilor de învăţământ independente (cu personalitate juridică), publice şi private, precum şi cu numărul populaţiei şcolare. Uşoara scădere de la începutul perioadei analizate se stabilizează după anul 2011 pentru majoritatea nivelurilor de învăţământ preuniversitar; nivelul antepreşcolar şi cel preşcolar au făcut obiectul colectării de date statistice începând cu anul 2014, iar învăţământul universitar este nivelul care a fost cel mai puţin oscilant, numărul sălilor de clasă/amfiteatrelor, rămânând constant în jurul valorii de 8000 pe parcursul întregului interval (2008-2019).

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Numar

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk