Orizont 4 - Social - Rata de parasire timpurie a sistemului educational de catre tineri (18-24 ani), pe medii de rezidenta

Domeniul: Egalitate de gen

Subdomeniul: Informare și monitorizare privind egalitatea de gen

Analiza ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional pe medii de rezidenţă reflectă diferenţe semnificative. Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional a avut valori mai mari în mediul rural faţă de mediul urban pe toată perioada analizată, 2008-2019.

În perioada analizată, se observă o scădere a ratei atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. O scădere semnificativă, se înregistrează în mediul rural. Astfel, dacă în anul 2008 aproape 1 din 3 tineri de 18-24 ani din mediul rural părăseau timpuriu sistemul educaţional, în 2019 puţin peste 1 din 5 tineri de 18-24 ani din mediul rural au părăsit timpuriu sistemul educational. În mediul urban, rata a scăzut de la 8,5% (2008) la 7,9% (2019).

Printre factorii determinanţi ai părăsirii timpurii a şcolii se regăsesc venitul scăzut al gospodăriei, cu precădere a celor din mediul rural, ce contribuie la o constrângere financiară în a face faţă costurilor colaterale cu educaţia, accesibilitatea teritorială scăzută în zonele izolate în special din mediul rural, nivelul de instruire scăzut al părinţilor, precum şi plecarea părinţilor la muncă în străinătate.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk