Orizont 5 - Economic - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri - test

Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: Programe de dezvoltare si valorificare a potentialului existent

Evoluția numărului tipurilor de structuri de primire turistică indică o creștere accentuată a numărului acestora în anul 2020, față de anul 2008. Acest fenomen a fost posibil și datorită dezvoltării zonelor turistice și creșterii numărului de turiști. Pensiunile agroturistice prezintă o creştere însemnată, mai ales în perioada 2015 - 2020.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Numar

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk