Orizont 5 - Social - Incidenta SIDA, pe sexe

Domeniul: Sănătate și bunăstare

Subdomeniul: Accesul la sănătate

Eradicarea HIV/SIDA este unul dintre obiectivele importante vizate de strategiile de sănătate la nivel mondial şi implicit de Strategia de Dezvoltare Durabilă.

În perioada 2008-2019 numărul mediu de cazurilor noi de SIDA diagnosticate în România, care au revenit la 100000 locuitori, a avut o evoluţie oscilantă, caracterizată prin diminuarea incidenţei la 100000 locuitori de la 1,7 cazuri noi în anul 2008, la 1,5 cazuri noi în 2009 și 2010, urmată de o evoluţie ascendentă, cu un maxim în anul 2013 (2,5 cazuri noi/100000 locuitori). După anul 2013, incidenţa SIDA la 100000 locuitori a scăzut, atingând cea mai mică valoare, după cea înregistrată în 2010, în anul 2018 (1,7 cazuri noi/100000 locuitori).

Impactul creşterii incidenţei SIDA în perioada 2011-2015 a fost determinat de creşterea incidenţei în rândul populaţiei masculine în 2013 - anul de creştere maximă a incidenţei, când incidenţa SIDA în rândul bărbaţilor a fost de 3,5 cazuri noi la 100000 locuitori, faţă de 1,5 cazuri noi la 100000 locuitori în cazul femeilor.

În anul 2018, România se afla pe locul patru între ţările membre UE şi SEE (Sursa: European Centre for Disease Prevention and Control - "HIV/AIDS surveillance in Europe 2019" - 2018 data), înregistrând a patra cea mai ridicată incidenţă SIDA la 100000 locuitori, fiind depăşită numai de Estonia (1,9 cazuri noi de SIDA/100000 locuitori), Portugalia (2,2 cazuri noi de SIDA/100000 locuitori) şi Letonia (5,1 cazuri noi de SIDA/100000 locuitori).

Epidemia de HIV/SIDA afectează în principal segmentele vulnerabile ale populaţiei: persoanele care își injectează droguri, minorităţile sexuale, persoanele aflate în detenţie, partenerii persoanelor din grupurile vulnerabile, dar şi nou născuţii sau copiii persoanelor cu aceste afecțiuni. Din acest punct de vedere, România se situează peste media UE/SEE, fapt ce determină necesitatea monitorizării în continuare a evoluţiei HIV/SIDA prin indicatori incluşi în startegiile de sănătate şi în cele de dezvoltare durabilă, pentru a permite evaluarea eficienţei programelor de depistare precoce a cazurilor noi şi gradul de îndeplinire a obiectivului privind ameliorarea capacităţii de diagnostic şi tratament pentru monitorizarea celor mai grave boli care cresc ratele de deces.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Cazuri noi la 100000 locuitori

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk