Orizont 7 - Economic - Importul de provitamine si vitamine, naturale sau obtinute prin sinteza

Domeniul: Sănătate și bunăstare

Subdomeniul: Accesul la sănătate

Pentru reglementarea activității de producție, import și comercializare a suplimentelor alimentare este necesară o imagine clară asupra operațiunilor comerciale internaționale ale României cu provitamine şi vitamine, naturale sau obţinute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum şi derivaţii lor utilizaţi în principal ca vitamine, amestecaţi sau nu între ei, chiar în diferite soluţii. Creşterea importurilor de suplimente alimentare cu peste 77% în anul 2019, faţă de anul 2008, a determinat introducerea pe piaţa românească a produselor din această categorie în valoare de circa 20 milioane Euro anual, o piaţă în plină dezvoltare, slab reglementată şi monitorizată, cu posibile efecte asupra sănătăţii populaţiei.

Informaţiile privind exportul şi importul de bunuri încadrate la categoria "Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții" sunt deosebit de importante pentru decidenţii din domeniul politicilor de comerţ internațional cu bunuri, având în vedere potenţialul de dezvoltare din perspectiva producției acestor bunuri la nivel naţional. Extinderea pieţelor externe ale României în spațiul extra-UE, trebuie să fie o prioritate pentru factorii de decizie, în vederea asigurării unui export sustenabil al României, care să conducă la creştere economică eficientă.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Mii EURO

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk