Orizont 7 - Economic - Ponderea intreprinderilor care au interactionat on-line cu administratia publica in totalul intreprinderilor

Domeniul: Pace, justiție și instituții eficiente

Subdomeniul: Digitalizare

Administraţia publică, ca pilon principal al implementării societăţii informaţionale în România, pune la dispoziţia mediului de afaceri servicii online. Astfel, ponderea întreprinderilor care au folosit internetul pentru a interacţiona cu autoritățile publice se situa, începând cu anul 2010, la peste 50%, înscriindu-se pe un trend crescător, atingând un maxim de 75,7% în anul 2014, scăzând în anii următori, dar menținându-se la peste 70%.

În anul 2018, ponderea întreprinderilor care au interacționat on-line cu Administrația publică a ajuns la 71,1%, în creștere cu 20,1 puncte procentuale față de anul 2010.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk