Orizont 7 - Economic - Soldul balantei comerciale pe judete

Domeniul: Orașe și comunități durabile

Subdomeniul: Valorificarea patrimoniului cultural

Competitivitatea orașelor/judeţelor la nivel european și internațional este cel mai bine caracterizată de nivelul comerţului exterior cu bunuri al acestora. Balanța comercială este principalul indicator al competitivității acestora. Astfel, dacă în anul 2008 aveam 15 județe cu excedent comercial (județe net exportatoare) și 27 de județe cu deficit comercial (județe net importatoare), în 2019 această situație s-a mai ameliorat, astfel că avem 25 de județe net exportatoare și 17 net importatoare (11 dintre ele și-au pozitivat balanța comercială în 2019 față de 2008). Un element important al analizei, care indică existența decalajelor comerciale între județe, este faptul că primele 10 județe realizează peste 65% din exporturi și importuri. Județele cu cele mai mari deficite comerciale în anul 2019 sunt București, Ilfov, Constanța, Prahova și Cluj, iar cele care au înregistrat excedente comerciale mari în 2019 sunt: Argeș, Timiș, Olt, Sibiu, Dolj, Maramureș, Alba și Arad. Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru încurajarea exporturilor și reducerea deficitelor comerciale, contribuie la creșterea competitivităţii acestora la nivel european și internațional.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Milioane EURO

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk