Orizont 7 - Social - Rata deprivarii severe de locuire dupa statutul de saracie

Domeniul: Orașe și comunități durabile

Subdomeniul: Valorificarea patrimoniului cultural

Atunci când locuinţa este lipsită de cel puţin una dintre facilităţile sau caracteristicile de bază - cum ar fi lumina naturală, baie/duş, grup sanitar sau un acoperiş adecvat - şi, în plus, este supraaglomerată, persoanele care trăiesc în astfel de locuinţe sunt deprivate sever din punct de vedere al condiţiilor de locuit.

În perioada analizată, 2008-2019, rata deprivării severe de locuire a avut un trend descrescător, valorile fiind cuprinse între 29,1% (în 2008) şi 14,2% (în 2019).

În anul 2019, în România, una din şapte persoane s-au confruntat cu deprivare severă de locuire. Rata de deprivare severă de locuire a scăzut cu 1,9 puncte procentuale, în anul 2019, comparativ cu anul 2018 şi cu 14,9 puncte procentuale faţă de anul 2008.

Analiza după statutul de sărăcie reflectă o scădere a ratei deprivării severe de locuire în rân-dul populaţiei aflate în risc de sărăcie cu 18,4 puncte procentuale, de la 53,3% (în anul 2008) la 34,9% (în 2019). În perioada analizată, se observă o scădere a ratei de deprivare severă de locuire şi în cazul persoanelor non-sărace, cu 4,4 puncte procentuale mai mică comparativ cu a celor aflate în risc de sărăcie, ajungând la 7,7% în anul 2019. România se situează peste me-dia Uniunii Europene (de 3,8%) cu 10,4 puncte procentuale.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk