Producția agricolă durabilă

INDICATORI EUROPENI

Venitul factorilor din agricultură pe unitate anuală de muncă (UMA)
Indicatorul măsoară parțial productivitatea muncii în agricultură. Venitul (aferent) factorilor din agricultură măsoară venitul generat de fermele agricole, care este utilizat pentru a remunera factorii de producție împrumutați sau închiriați (capital, salarii și chiriile funciare), precum și factorii de producție proprii (munca proprie, capital și teren).
UMA reprezintă munca în agricultură desfăşurată de o persoană în echivalent timp complet de muncă.
Sprijinul guvernamental pentru cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii
Indicatorul se referă la credite bugetare guvernamentale sau cheltuieli de cercetare și dezvoltare (GBAORD). GBAORD măsoară sprijinul guvernului pentru activitățile de cercetare și dezvoltare (R&D) sau, cu alte cuvinte, indicatorul măsoară cât de mult acordă guvernele prioritate finanțării publice în domeniul cercetării și dezvoltării.
Suprafața destinată agriculturii ecologice
Indicatorul măsoară ponderea suprafețelor ocupate de agricultura ecologică (suprafețe existente cultivate organic și suprafețe în proces de conversie) din suprafața agricolă totală utilizată.
Agricultura este recunoscută ca fiind ecologică dacă respectă Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru reglementarea importurilor de produse ecologice în UE, precum și Normele detaliate pentru punerea în aplicare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei.
Balanța brută a azotului pe terenuri agricole
Indicatorul măsoară potențialul surplus sau deficit de azot și fosfor din solurile agricole. Lipsa de azot sau fosfor poate conduce la degradarea fertilității solului, în timp ce un exces poate provoca poluarea și eutrofizarea apelor atât de suprafață cât și subterane (inclusiv a apei potabile). În mod ideal, raportul dintre cantitatea de nutrienți care intră în sol/cantitatea de nutrienți care iese din sol ar trebui să se afle în echilibru.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk