Servicii sociale
1. Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori

INDICATORI NATIONALI

Orizont1 - Social - Standardul minim de cost pentru serviciile sociale, aprobat la nivel national, pe grupuri vulnerabil
Definiţie: Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv. Standardul minim de cost este revizuit o dată la 5 ani.
Orizont 1 - Social - Cheltuielile cu prestatiile sociale pe functii de protectie sociala (ESSPROS)
Definiţie: Cheltuielile cu prestaţiile sociale reprezintă valoarea resurselor de protecţie socială alocate beneficiarilor în numerar sau în natură (bunuri şi/sau servicii). Funcţia de protecţie socialã se defineşte în termenii scopului final pe care trebuie sã îl atingã protecţia socialã, adicã de protejare a indivizilor şi familiilor/gospodãriilor împotriva riscului social major identificat. Prestaţiile de protecţie socialã se clasificã pe opt funcţii de protecţie socialã, corespunzãtoare celor opt riscuri sociale majore identificate de ESSPROS (European System of Integrated Social Protection Statistics): Boală/Îngrijirea sănătăţii, Invaliditate, Limită de vârstă (Bătrâneţe), Urmaş, Familie/copii, Şomaj, Locuinţă şi Excluziune socială (neclasificată în altă parte).

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk