Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: 1. Pastrarea in continuare a unui ritm al cresterii PIB superior fata de media UE pentru a sustine efortul de reducere a decalajelor in comparatie cu tarile europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si imbunatatirea co

Venitul national brut reprezinta ansamblul veniturilor primare de primit de catre unitatile institutionale rezidente: remunerarea angajatilor, impozitele pe productie si importuri minus subventiile, veniturile din proprietate, excedentul de exploatare si venitul mixt. Venitul national brut este egal cu PIB minus veniturile primare de platit de unitatile institutionale rezidente catre unitati institutionale nerezidente plus veniturile primare de primit de la restul lumii de catre unitatile institutionale rezidente.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Unitate de masura: Lei / persoana

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk