TKQ0962 - Tinta 6 - Mediu - FORTA DE MUNCA DIN INDUSTRIA PRELUCRATOARE CA PROPORTIE DIN FORTA DE MUNCA TOTALA

Domeniul: Industrie, inovație și infrastructură

Subdomeniul: 6. Promovarea industrializarii incluzive si durabile si sporirea ratei de ocupare

Populatia ocupata cuprinde toate persoanele - atat salariati cat si lucratori pe cont propriu - angajate in activitati de productie care se inscriu in limitele productiei din conturile nationale. Salariatii reprezinta toate persoanele care lucreaza, pe baza unui contract, pentru o unitate institutionala rezidenta si primesc o remuneratie inregistrata ca remunerare a salariatilor. Lucratorii pe cont propriu reprezinta persoanele care sunt unici proprietari sau coproprietari ai intreprinderilor neconstituite in societati, in care muncesc, cu exceptia intreprinderilor neconstituite in societati clasificate drept cvasisocietati. Din aceasta categorie fac parte: lucratorii familiali neremunerati, inclusiv aceia care lucreaza in intreprinderi neconstituite in societati angajate in productia de piata, lucratorii la domiciliu, al caror venit depinde de valoarea produ-selor rezultate din procesul de productie pentru care sunt responsabili si lucratorii care exercita, atat individual cat si colectiv, activitati de productie exclusiv pentru consumul final propriu sau formarea de capital propriu.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk