2. Asigurarea si sustinerea dialogului cu minoritatile nationale in vederea imbunatatirii actului decizional, prin acces egal pentru toti cetatenii de a-si respecta si valorifica cultura, traditiile, limba materna si de a participa la viata economica

INDICATORI NATIONALI

TRR1621 - Tinta 2 - Social - MANUALE SCOLARE SI CURSURI UNIVERSITARE TIPARITE, DUPA LIMBA DE PREDARE
Manualele scolare si cursurile universitare tiparite fac parte din intrarile in Depozitul legal al Bibliotecii Nationale a Romaniei. Se inregistreaza diferentiat manualele scolare si cursurile universitare. Elementele componente sunt: - titlul; - tirajul. Titlul publicatiei este utilizat ca unitate de masura a numarului de lucrari ce se editeaza sau se publica, prezentat sub forma unui volum de sine statator din punct de vedere tipografic. In cazul ziarelor si revistelor se considera ca "titlu" denumirea separata a fiecarui ziar sau revista. Tirajul este numarul exemplarelor in care s-a tiparit o carte, o brosura, un ziar sau revista sau orice alta tiparitura. ODD 16 Pace, justitie si institutii eficiente - masoara implementarea tintei 16.2 privind asigurarea si sustinerea dialogului cu minoritatile nationale in vederea imbunatatirii actului decizional, prin acces egal pentru toti cetatenii de a-si respecta si valorifica cultura, traditiile, limba materna si de a participa la viata economica, sociala si politica si pentru combaterea preconceptiilor, a prejudecatilor si a discriminarilor in toate formele sale si promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversitatii culturale si lingvistice. Indicatorul ofera o imagine de ansamblu a accesului la studiul in limba materna; manualele si cursurile tiparite faciliteaza invatarea, contribuie la dezvoltarea elevilor si studentilor, dezvolta multiculturalismul in randul tinerilor care ulterior se vor angaja, facilitand procesul de angajare, de participare la viata economica, sociala si politica.
TRS1622 - Tinta 2 - Social - Numarul constatarilor de discriminare pe criterii etnice si ponderea acestora in totalul petitiilor de discriminare pe criterii etnice primite anual de CNCD
Numarul petitiilor de discriminare se refera la numarul de sesizari (petitii) de discriminare depuse la Consiliul National de Combaterea Discriminarii (CNCD). Numarul de sesizari admise reprezinta numarul de petitii admise de CNCD ca fiind acte de discriminare constatate. Numarul petitiilor/sesizarilor admise de discriminare pe criterii etnice se refera la petitiile/sesizarile de discriminare admise in care motivul discriminarii a fost legat de etnie. Ponderea constatarilor de discriminare pe criterii etnice in totalul petitiilor de discriminare pe criterii etnice se calculeaza ca raport intre numarul sesizarilor de discriminare pe criterii etnice admise de catre CNCD si totalul petitiilor de discriminare pe criterii etnice depuse la CNCD inmultit cu 100. Indicatorul se exprima in procente.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk