TRS1622 - Tinta 2 - Social - Numarul constatarilor de discriminare pe criterii etnice si ponderea acestora in totalul petitiilor de discriminare pe criterii etnice primite anual de CNCD

Domeniul: Pace, justiție și instituții eficiente

Subdomeniul: 2. Asigurarea si sustinerea dialogului cu minoritatile nationale in vederea imbunatatirii actului decizional, prin acces egal pentru toti cetatenii de a-si respecta si valorifica cultura, traditiile, limba materna si de a participa la viata economica

Numarul petitiilor de discriminare se refera la numarul de sesizari (petitii) de discriminare depuse la Consiliul National de Combaterea Discriminarii (CNCD). Numarul de sesizari admise reprezinta numarul de petitii admise de CNCD ca fiind acte de discriminare constatate. Numarul petitiilor/sesizarilor admise de discriminare pe criterii etnice se refera la petitiile/sesizarile de discriminare admise in care motivul discriminarii a fost legat de etnie. Ponderea constatarilor de discriminare pe criterii etnice in totalul petitiilor de discriminare pe criterii etnice se calculeaza ca raport intre numarul sesizarilor de discriminare pe criterii etnice admise de catre CNCD si totalul petitiilor de discriminare pe criterii etnice depuse la CNCD inmultit cu 100. Indicatorul se exprima in procente.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk