3. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficienta sporita in utilizarea resurselor si adoptare sporita a tehnologiilor si proceselor industriale curate si ecologice, toate tarile luand masuri in conformitate cu capacitatile respecti

INDICATORI NATIONALI

TKA0931 - Tinta 3 - Mediu - VALOAREA PRODUCTIEI SI VAB IN TEHNOLOGII DE MEDIU
Sectorul de bunuri si servicii de mediu (industrii de mediu) are drept scop de a identifica acele tranzactii in cadrul economiei, care sunt legate direct cu producerea si gestionarea bunurilor si serviciilor care sustin protectia mediului. Tehnologiile de mediu sunt, (conform SEEA) procese tehnice, instalatii si echipamente (bunuri), si metode sau cunostinte (servicii), a caror natura tehnica sau scop este protectia mediului (previn sau combat poluarea (tehnologii curate)) sau managementul resurselor. Acestea se impart in doua categorii: - tehnologii adaugate care sunt, in special, instalatii si echipamente pentru masurarea, controlul, tratamentul si restaurarea / corectarea problemelor de mediu. Aceste instalatii si echipamente opereaza independent sau sunt parti identificabile adaugate la sfarsitul procesului de productie/consum; - tehnologii integrate sunt acele procese, metode si cunostinte tehnice utilizate in procesele de productie care sunt mai putin poluante si mai eficiente in utilizarea resurselor decat echivalentele lor utilizate de alti producatori nationali. Valoarea adaugata bruta (VAB) reprezinta contributia acestor activitati la produsul intern brut. Este diferenta dintre valoarea productiei si consumul intermediar.
TKB0932 - Tinta 3 - Mediu - Intensitatea GES in industrie
Intensitatera GES in industrie evidentiaza emisiile de gaze cu efect de sera (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC si SF6) raportate la produsul intern brut (PIB) in preturi constante si permite analiza poluarii rezultata din activitatile industriale pentru atingerea ODD9-Tinta3 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficienta sporita in utilizarea resurselor si adoptare sporita a tehnologiilor si proceselor industriale curate si ecologice.
TKC0933 - Tinta 3 - Mediu - Ponderea lemnului brut exportat in lemnul exploatat
Volumul de lemn exploatat: reprezinta lemnul de lucru si lemnul de foc recoltat si colectat.
TKD0934 - Tinta 3 - Economic - Valoarea importului de bunuri si a investitiilor straine directe
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international. Investitia straina directa: relatie investitionala de durata intre o entitate rezidenta si o entitate nerezidenta; de regula, implica exercitarea de catre investitor a unei influente manageriale semnificative in intreprinderea in care a investit.
TKE0935 - Tinta 3 - Mediu - Emisii de gaze cu efect de sera, pe activitati economice
Evidentiaza emisiile de gaze cu efect de sera (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC si SF6) pe activitati economice. Emisiile de gaze cu efect de sera agregate in CO2 echivalent, corespunzator unui sector de activitate din inventarele nationale de emisii.
TKF0936 - Tinta 3 - Mediu - Cheltuieli pentru protectia mediului ca procent in PIB
Reflecta fluxurile financiare alocate de intreprindere pentru actiuni care au ca scop: prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului. Aceste actiuni se refera la reducerea emisiilor de poluanti in aer, protectia apei de suprafata si a apei subterane, a solului, evitarea producerii deseurilor, colectarea si tratarea acestora, reducerea zgomotului si a vibratiilor, protectia resurselor naturale, conservarea biodiversitatii si a peisajului, cercetarea stiintifica in vederea obtinerii de produse, materii prime sau realizarea de procese de productie care nu deterioreaza mediul, administrarea generala a mediului, alte activitati de protectia mediului.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk