Domeniul: Industrie, inovație și infrastructură

Subdomeniul: 3. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficienta sporita in utilizarea resurselor si adoptare sporita a tehnologiilor si proceselor industriale curate si ecologice, toate tarile luand masuri in conformitate cu capacitatile respecti

Reflecta fluxurile financiare alocate de intreprindere pentru actiuni care au ca scop: prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului. Aceste actiuni se refera la reducerea emisiilor de poluanti in aer, protectia apei de suprafata si a apei subterane, a solului, evitarea producerii deseurilor, colectarea si tratarea acestora, reducerea zgomotului si a vibratiilor, protectia resurselor naturale, conservarea biodiversitatii si a peisajului, cercetarea stiintifica in vederea obtinerii de produse, materii prime sau realizarea de procese de productie care nu deterioreaza mediul, administrarea generala a mediului, alte activitati de protectia mediului.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk