Antreprenoriat în mediul rural
Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare

INDICATORI NATIONALI

Orizont 2 - Economic - Ponderea personalului care utilizeaza PC conectat la internet pe domenii - test
Definiție: Ponderea personalului care utilizează PC conectat la Internet se calculează ca raport procentual dintre numărul total al personalului utilizator de PC conectat la Internet și numărul total al personalului angajat, din domeniile: industrie și construcții, comerț, servicii, societăți bancare și de asigurări.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk