Orizont 2 - Economic - Ponderea personalului care utilizeaza PC conectat la internet pe domenii - test

Domeniul: Inegalități reduse

Subdomeniul: Antreprenoriat în mediul rural

Se observă creșteri, de la an la an (cu mici fluctuații) a ponderii personalului care utilizează PC conectat la Internet în toate sectoarele economice, iar în anul 2017 cea mai mare pondere înregistrându-se în sectorul serviciilor.

Sectorul financiar a ajuns în anul 2017 la o pondere a personalului de 96,6%.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk