Braconaj și conservarea biodiversității
Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate

INDICATORI NATIONALI

Orizont 4 - Mediu - Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu pentru protectia biodiversitatii si a peisajului
Definiție: Protecția biodiversității și a peisajului se referă la măsuri și activități care vizează protejarea și reabilitarea speciilor de faună și floră, ecosistemelor și habitatelor, precum și protecția și reabilitarea peisajelor naturale și semi-naturale. De asemenea, menținerea sau stabilirea anumitor tipuri de peisaj, biotopuri, zone ecologice și probleme conexe (garduri, linii de copaci pentru a restabili „coridoarele naturale”) au o legătură clară cu conservarea biodiversității.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk