Orizont 4 - Mediu - Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu pentru protectia biodiversitatii si a peisajului

Domeniul: Viața terestră

Subdomeniul: Braconaj și conservarea biodiversității

Valoarea producției de bunuri și servicii de mediu pentru protecţia biodiversităţii şi a peisajului (CEPA 6) face parte din categoria de activități de protecție a mediului, activităţi ale căror rezultate sunt tehnologii, produse şi servicii atât cu caracter de prevenire şi de remediere a daunelor aduse mediului.

Conform graficului, producția de bunuri și servicii de mediu pentru protecția biodiversității și a peisajului ca pondere în valoarea producției totale de bunuri și servicii de mediu, anul 2017 a înregistrat cea mai mare valoare din perioada analizată, 0.14 pp, iar în anul 2013 s-a înregistrat cea mai mică valoare, 0.01 pp.

Comparativ cu ultimul an din seria analizată, ponderea valorii producției de bunuri și servicii de mediu valoarea producției totale de bunuri și servicii de mediu are o creștere, în anul 2018, cu aproximativ 0.08 puncte procentuale. Tendința perioadei analizate este dată de serviciile de protecția mediului ale producătorilor specializați de mediu, care au o valoare reprezentativă în producția totală de bunuri și servicii de mediu pentru protecția biodiversității și a peisajului.

Analiza graficului oferă o concepție asupra măsurilor și activităților care vizează protejarea și reabilitarea speciilor de faună și floră, a ecosistemelor și habitatelor, precum și protecția și reabilitarea peisajelor naturale și semi-naturale.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Milioane lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk