Creștere demografică și multiculturalism
Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii demografice

INDICATORI NATIONALI

Orizont 4 - Social - Rata sporului natural al populatiei Romaniei
Definiție: Rata sporului natural al populaţiei este un indicator care măsoară diferenţa alge-brică între rata natalităţii şi rata mortalității generale a populaţiei, în anul de referință.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk