Orizont 4 - Social - Rata sporului natural al populatiei Romaniei

Domeniul: Pace, justiție și instituții eficiente

Subdomeniul: Creștere demografică și multiculturalism

Dimensiunea natalităţii şi mortalităţii determină şi configurează evoluţia sporului natural al unei populaţii. Pentru perioada 2008-2019, sporul natural a fost negativ (-1,4‰) şi de di-mensiuni din ce în ce mai mari până în anul 2012, când a atins un vârf (-3,6‰), după care acesta a început să se diminueze. În anul 2019 s-a înregistrat cea mai mare rată de -3,8 la 1000 locuitori (-2,1‰ în urban şi -5,8‰ în rural). În anii 2008 şi 2009, sporul natural a fost pozitiv în mediul urban. În anul 2010, în mediul urban, rata sporului natural a fost zero (numărul născuţilor-vii a fost egal cu numărul decedaţilor). Sporul natural negativ a fost mai accentuat în mediul rural comparativ cu mediul urban, ca urmare a faptului că diferenţa între ratele de mortalitate şi cele de natalitate din mediul rural a fost, în aproape întreaga perio-adă, mai mare decât aceeaşi diferenţă calculată pentru mediul urban. Scăderea natalităţii are un impact negativ asupra populaţiei României.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Spor natural la 1000 locuitori

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk