Educaţie în domeniul schimbărilor climatice

INDICATORI NATIONALI

Orizont 2 - Mediu - Temperaturile medii anuale la nivelul Romaniei

Definiție: Stația meteorologică reprezintă punctul de pe suprafața terestră unde se efec-tuează observații și măsurători asupra tuturor elementelor și fenomenelor meteorologice, conform programului stabilit. Pentru cercetarea proceselor și fenomenelor atmosferice și pentru calculul diferiților parametri meteorologici și climatici, este necesară raportarea ob-servațiilor și măsurătorilor, care se realizează atât în spațiu, cât și în timp. Observațiile asupra temperaturii aerului constau în măsurarea temperaturii aerului la termenele stabilite și în determinarea valorilor maxime și minime ale acesteia în intervalele de timp dintre aces-te termene.

Amplitudinea termică este definită ca diferența dintre temperatura maximă și temperatura minimă. Temperatura medie anuală reprezintă media temperaturilor medii pe 12 luni.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk