Orizont 2 - Mediu - Temperaturile medii anuale la nivelul Romaniei

Domeniul: Acțiune climatică

Subdomeniul: Educaţie în domeniul schimbărilor climatice

Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și în rândul cetățenilor presupune o serie de activități din domeniul meteorologiei printre care și măsurarea temperaturilor la stațiile meteorologice și interpretarea datelor de către specialiști. Cercetarea proceselor și fenomenelor fizice din atmosfera terestră, care determină starea timpului și clima, are la bază măsurătorile și observațiile meteorologice ce se efectuează permanent sau periodic în diferite puncte de pe suprafața globului terestru și la diferite înălțimi în atmosfera liberă. Programul unitar al măsurătorilor și observațiilor, pre-cum și alte activități meteorologice se asigură prin colaborare internațională, în cadrul Ad-ministrației Naționale de Meteorologie, cu Organizația Meteorologică Mondială.
Comparând media anuală a temperaturilor anului 2018 cu media temperaturilor pe 100 de ani la principalele stații meteorologice, se observă o creștere medie de 1,8 grade. În același timp, amplitudinea medie a temperaturii anuale (2018) a scăzut cu 0,14 grade față de amplitudinea temperaturilor pe 100 de ani.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Grade Celsius

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk