Educaţie incluzivă
Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului normativ pentru serviciile de educaţie timpurie

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Social - Gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara, pe sexe
Definiție: Gradul de cuprindere în învățământ (rata specifică de cuprindere școlară pe grupe de vârstă) reprezintă numărul total al elevilor de o anumită grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educație în care sunt cuprinși, ca raport procentual din totalul populației rezidente din aceeași grupă de vârstă.
Orizont 1 - Social - Proportia copiilor si tinerilor la finalul invatamatului secundar inferior, care inregistreaza nivelul minim de competente in citire si matematica, pe sexe (PISA nivel 2)

Definiţie: Proporţia copiilor şi tinerilor la finalul învăţământului secundar inferior, care înregistrează nivelul minim de competenţe reprezintă procentul copiilor şi tinerilor la finalul învăţământului secundar inferior, care au obţinut cel puţin un nivel minim de competenţă în citire/lectură şi matematică.

Nivelul minim de competenţe va fi măsurat în raport cu noile scale comune de evaluare privind citirea/lectura şi matematica, aflate în curs de elaborare.

Orizont 2 - Social - Numarul atelierelor scolare, pe niveluri de educatie
Definiţie: Atelierele şcolare reprezintă încăperile înzestrate cu aparatură, instrumente, maşini şi utilaje destinate experienţelor şi lucrărilor practice în cadrul unei şcoli.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk