Orizont 2 - Social - Numarul atelierelor scolare, pe niveluri de educatie

Domeniul: Educație de calitate

Subdomeniul: Educaţie incluzivă

Evoluţia numărului de ateliere şcolare din unităţile de învăţământ din România, ca de altfel, şi a oricărei componente a infrastructurii educaţionale din ţara noastră, se explică prin convergenţa şi, respectiv, evoluţia unor alte două elemente: numărul unităţilor şcolare şi numărul populaţiei şcolare.

Unităţile de învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv cel special) au cunoscut o perioadă de comasări, ocazionată de reorganizarea reţelei de învăţământ preuniversitar; prin urmare, numărul atelierelor şcolare s-a diminuat, unele din sălile unităţilor şcolare respective primind altă destinaţie.

Nivelul de învăţământ liceal se remarcă printr-o relativă constanţă în ceea ce priveşte numărul de ateliere şcolare, deşi populaţia şcolară din acest nivel educaţional a înregistrat scăderi de la an la an, neinfluenţând înzestrarea unităţilor şcolare cu astfel de spaţii specializate.

Spre deosebire de celelalte niveluri educaţionale, învăţământul profesional a cunoscut o relansare în ultimii ani. Populaţia şcolară a manifestat un interes crescut pentru acest nivel de educaţie, avându-se în vedere oportunităţile pe care le oferă acesta pentru intrarea pe piaţa muncii. Creşterea numărului de ateliere, dotarea unităţilor cu aparatură de specialitate pentru realizarea lucrărilor practice este, astfel, evidentă. Pe perioada analizată, scăderea progresivă a participării absolvenţilor de liceu la studii postliceale şi de maiştri, se reflectă şi în numărul atelierelor şcolare din învăţământul postliceal şi de maiştri, deşi numărul de unităţi şcolare aferente nivelului educaţional a crescut.

În proporţie covârşitoare, unităţile de învăţământ profesional, postliceal şi de maiştri au bază materială comună cu unităţile de învăţământ liceal, ceea ce presupune ca şi atelierele şcolare să fie raportate la acest nivel de învăţământ.

Unul dintre efectele scăderii numărului /comasării unităţilor de învăţământ superior s-a concretizat şi în reducerea bazei materiale, implicit, în scăderea numărului de ateliere în perioada analizată.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Numar

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk