Eficiența energetică
Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor

INDICATORI NATIONALI

Orizont 4 - Mediu - Productia de bunuri si servicii pentru economisirea si gestionarea caldurii/energiei - test
Definiție: Producția de bunuri și servicii de mediu pentru economisirea și gestionarea căldurii/energiei sunt activități care vizează minimizarea aportului de surse de energie neregenerabile prin modificări în proces, precum și minimizarea pierderilor de căldură și energie și prin economii de energie; activități și produse privind măsurarea, controlul, precum și educație, instruire și informare și activități de administrare generală legate de gestionarea și economisirea căldurii și energiei. Sunt incluse, de asemenea, activități de izolare care includ toate activitățile care vizează reducerea nevoii de energie pentru iluminarea, încălzirea și răcirea clădirilor.
Orizont 5 - Mediu - Consumul de energie primara - test
Definiție: Indicatorul măsoară consumul total de energie al unei țări, excluzând utilizările neenergetice ale tuturor purtătorilor de energie. Consumul de energie primară se referă la utilizarea directă de la sursă sau furnizarea către utilizatori a energiei primare, adică a energiei care nu a fost supusă nici unui proces de transformare. Consumul de energie primară acoperă consumul de energie al utilizatorilor finali, cum ar fi: industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura plus consumul de energie al sectorului energetic pentru producția de energie transformată, pierderile survenite în procesul de transformare a energiei și pierderile de energie din transport și distribuție.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk