Orizont 4 - Mediu - Productia de bunuri si servicii pentru economisirea si gestionarea caldurii/energiei - test

Domeniul: Energie curată și la prețuri accesibile

Subdomeniul: Eficiența energetică

Conform graficului, valoarea producției de bunuri și servicii de mediu pentru economisirea si gestionarea căldurii/energiei, ca pondere în valoarea producției totale de bunuri și servicii de mediu, are o tendință crescătoare începând cu anul 2010 până în anul 2012. Cea mai semninfi-cativă creștere în perioada analizată se observă în anul 2011 față de anul 2010, creștere cu 6.5 puncte procentuale. Comparativ cu ultimul an din seria analizată, ponderea valorii producției de bunuri și servicii de mediu pentru economisirea/gestionarea căldurii în valoarea producției totale de bunuri și servicii de mediu, anul 2018 are o creștere cu 6.5 puncte procen-tuale. Din analiza graficului se poate observa că au fost făcuți pași importanți în direcția real-izării obiectivului de reducere a consumului de energie, în special pe piața aparatelor electro-nice și pe cea a construcțiilor. În blocuri de locuinţe, în care locuiesc și categorii sociale vul-nerabile şi familii cu venituri reduse, s-au realizat lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii, clădirile având cel mai mare potențial de economisire a energiei.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Milioane lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk