Organizare și responsabilite în cadrul gospodăriei
Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiect creșterea implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Social - Ponderea persoanelor de 20-64 ani inactive ca urmare a desfasurarii obligatiilor familiale in total persoane inactive din aceeasi grupa de varsta, pe sexe - test
Definiție: Indicatorul măsoară motivele pentru care persoanele nu caută în mod activ un loc de muncă, deci nu sunt nici angajate, nici șomere și nu sunt considerate forță de muncă. Această definiție utilizată în Ancheta privind forța de muncă în Uniunea Europeană (EU-LFS) se bazează pe liniile directoare ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Deși pot exista mai multe motive pentru care cineva nu caută un loc de muncă, este luat în considerare doar motivul principal. „Inactivitatea datorată responsabilităților de îngrijire” se referă la motivele „îngrijirea copiilor sau a adulților incapacitați”, precum și „alte responsabilități familiale sau personale”.
Orizont 1 - Social - Proportia posturilor de conducere ocupate de femei in total posturi de conducere - test
Definiție: Indicatorul măsoară ponderea membrilor femei din consiliul de administrație din cele mai mari companii cotate la bursă. Sunt numărate doar companiile înregistrate. Membrii consiliului de administrație acoperă toți membrii celui mai înalt organ decizional din fiecare companie (adică președinte, directori neexecutivi, senior-executivi și reprezentanți ai angajaților, acolo unde sunt prezenți).

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk