Orizont 1 - Economic - Ponderea drumurilor judetene si comunale modernizate in totalul retelei de drumuri, pe regiuni - test

Domeniul: Industrie, inovație și infrastructură

Subdomeniul: Regiuni de dezvoltare și infrastructură rutieră

Graficul evidențiază o creștere continuă a ponderii drumurilor județene și comunale modernizate în totalul rețelei de drumuri modernizate, ajungând în anul 2019 la 55,5%. În ceea ce privește evoluția pe regiuni, se remarcă regiunea Sud-Est, ponderea pe regiune crescând cu 46,8 puncte procentuale în anul 2019 față de anul 2008, când înregistra o pondere de doar 10,0%.

În anul 2019, regiunile cel mai bine deservite din punct de vedere al conectivității între localități, cu cea mai mare pondere a drumurilor județene și comunale modernizate sunt Nord-Est si Sud-Vest Oltenia, ambele atingând 60,8%. O evoluție aparent atipică se remarcă în cazul regiunii București-Ilfov, care avea cea mai mare pondere de drumuri județene și comunale modernizate, de peste 50%, până in anul 2015, după care a înregistrat o scădere, cauzată de reîncadrarea unor drumuri (km) de la categoria "județene și comunale" la categoria de “drumuri naționale”, acestea asigurând legătura dintre capitală și orașele-reședinţă ale județelor, precum și legătura cu țările vecine.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk