Regiuni de dezvoltare și infrastructură rutieră
Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016)

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Economic - Ponderea drumurilor judetene si comunale modernizate in totalul retelei de drumuri, pe regiuni - test

Definiție: Drumurile județene asigură atât legăturile între municipiile-reședinţă de județ și reședințele de comune, municipii, orașe, stațiuni balneoclimaterice și turistice, porturi, aeroporturi, obiective importante legate de apărarea țării și obiective istorice importante, cât și între orașe și municipii între ele. Drumurile comunale asigură legăturile între reședința de comună și satele componente, oraș si satele care îi aparțin, precum și cu alte sate.

Ponderea drumurilor județene și comunale modernizate în totalul rețelei de drumuri modernizate, pe regiuni de dezvoltare, este dată de raportul procentual dintre lungimea în kilometri a drumurilor județene și comunale modernizate și lungimea totală a drumurilor modernizate, în cadrul fiecărei regiuni.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk