Orizont 1 - Economic - Productivitatea resurselor naturale

Domeniul: Consum și producție responsabile

Subdomeniul: Economia circulară, resurse și productivitate

Productivitatea resurselor naturale (productivitatea materială), măsurată ca raport între valoarea PIB-ului în preţuri constante 2010 şi consumul intern de materiale din economia românească în perioada 2008 – 2018, a crescut de la 1,28 lei/tonă în anul 2008 la 1,59 lei/tonă în anul 2018. În perioada analizată, cea mai mare creștere a productivității resurselor naturale a fost înregistrată în anul 2010, de cca. 1,91 lei/tonă, această creștere fiind datorată reducerii substanțiale a utilizării materiilor prime (DMC) în comparație cu evoluția PIB-ului.

Productivitatea resurselor naturale prezintă imaginea utilizării resurselor naturale din România, acestea fiind fundamentale pentru sănătatea umană, activitatea economică, bunăstare și calitatea vieții.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Mii lei preturile anului 2010/tona

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk