Economia circulară, resurse și productivitate
Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanismefinanciare pentru susținerea perioadei de tranziție

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Economic - Productivitatea resurselor naturale
Definiție: Productivitatea resurselor naturale este definită ca raport între Produsul Intern Brut (PIB) la prețurile curente și Consumul Intern de Materiale (DMC). Productivitatea resurselor naturale măsoară cantitatea totală de materii prime utilizate direct de către o economie.
Orizont 1 - Economic - Dependenta materiala
Definiție: Dependența materială este definită ca raport între Extracția Internă (DE) și Consumul Intern de Materiale (DMC). Aceasta măsoară dependența economiei de resursele naturale interne.
Orizont 2 - Economic - Soldul balantei comerciale
Definiție: Soldul balanței comerciale reprezintă diferența dintre valorile exportului și importului de bunuri. Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al țării cu destinația restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intră pe teritoriul economic al țării provenind din restul lumii.
Orizont 2 - Mediu - Rata de reciclare a deseurilor municipale
Definiție: Rata de reciclare a deșeurilor municipale, reprezintă raportul dintre cantitatea de deşeuri municipale reciclate și cantitatea de deşeuri municipale generate. Deşeurile munici-pale includ următoarele categorii de deşeuri: hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, textile, deşeuri alimentare, deşeuri din parcuri şi grădini. Se exclud deşeurile din construcţii şi demolări. Deșeurile municipale constau în cea mai mare parte din deșeuri generate de gospo-dării, dar pot include, de asemenea, deșeuri similare generate de întreprinderile mici și de instituțiile publice și colectate de municipalitate.
Orizont 2 - Mediu - Intensitatea materiala
Definiție: Intensitatea materială, definită ca raport între Consumul Intern de Materiale (DMC) și Produsul Intern Brut (PIB), reflectă dematerializarea economiei și impactul asupra mediului, din punct de vedere al utilizării resurselor naturale.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk