Orizont 2 - Mediu - Intensitatea materiala

Domeniul: Consum și producție responsabile

Subdomeniul: Economia circulară, resurse și productivitate

Intensitatea materială a economiei românești, calculată ca raport între DMC și PIB, în perioada analizată, evidențiază o descreștere de la 0,78 tone/1000 lei în anul 2008 la 0,63 tone/1000 lei în anul 2018, ceea ce reflectă o anumită dematerializare a economiei şi implicit o diminuare a impactului asupra mediului, din punct de vedere al utilizării resurselor naturale. În anul 2008 s-a înregistrat cea mai mare valoare a intensității materiale din întreaga perioadă analizată (0,78), cea mai mică, de 0,52, înregistrându-se în anul 2010. Reducerea intensității materiale reprezintă un element pozitiv pentru mediu.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Tone/mii lei preturile anului 2010

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk