Orizont 2 - Mediu - Rata de reciclare a deseurilor municipale

Domeniul: Consum și producție responsabile

Subdomeniul: Economia circulară, resurse și productivitate

Rata de reciclare a deșeurilor municipale a înregistrat o evoluție ascendentă accentuată în perioada 2008-2010, de la 1,1% la 12,8%, urmată de o scădere în anul 2011 la 11,7%, cel mai ridicat nivel al ratei de reciclare a deșeurilor fiind înregistrat în anul 2012 (14,8%), după care a urmat un trend descendent, ajungând în anul 2018 la aproximativ 11,1%. Obiectivul major a fost ca, până la data de 31 decembrie 2020, statele UE să atingă, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile municipale, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din cantitatea totală de deșeuri generate. România este unul dintre cele mai slab performante state membre la acest capitol, şi va trebui să depună eforturi considerabile pentru intensificarea reciclării şi reducerea depozitării deşeurilor.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk