Orizont 1 - Economic - Rata anuala de crestere a PIB real pe cap de locuitor - test

Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: Aderarea României la Zona Euro

PIB-ul pe cap de locuitor poate fi privit, de fapt, drept un indicator de măsurare a producţiei totale a unei ţări ce preia produsul intern brut împărţit la numărul populaţiei din acea ţară. Acest indicator este util mai ales în cazul comparaţiei între ţări, întrucât el reflectă performanţa economică a acestora. O creştere a PIB-ului pe cap de locuitor semnalează o creştere a economiei ţării respective şi tinde să reflecte o creştere a productivităţii.

Aşa cum rezultă din datele de mai sus, în general, rata de creştere a PIB/locuitor este constantă, excepţie făcând anii 2009 şi 2010, când acest indicator a înregistrat valori negative. Ulterior, se remarcă o tendinţă de creştere a acestor valori, 2017 fiind an de vârf, pentru ca ultimii ani ai seriei de date să evidenţieze o stabilitate a acestora, ceea ce reflectă implicit şi un grad ridicat de stabilitate economică.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk