Aderarea României la Zona Euro
Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Economic - Venitul National Brut ca pondere in PIB - test

Definiție: Venitul național brut (la prețuri de piață) reprezintă ansamblul veniturilor primare de primit de către unitățile instituționale rezidente: remunerarea angajaților, impozitele pe producție și importuri minus subvențiile, veniturile din proprietate (cele de primit minus cele de plătit), excedentul brut de exploatare și venitul mixt brut.

Venitul naţional brut (la preţuri de piaţă) este egal cu produsul intern brut diminuat cu veniturile primare de plătit de unităţile instituţionale rezidente către unităţile instituţionale nerezidente şi mărit cu veniturile primare primite de la restul lumii de către unităţile instituţionale rezidente.

Orizont 1 - Economic - Rata de crestere a productivitatii muncii pe persoana ocupata - test
Definiție: Indicatorul este definit ca rată de creştere a productivităţii muncii pe persoană ocupată, exprimat ca modificare procentuală faţă de anul precedent. Indicatorul urmăreşte valoarea producţiei care este produsă de către o persoană ocupată.
Orizont 1 - Economic - Rata anuala de crestere a PIB real pe cap de locuitor - test
Definiție: Indicatorul este definit ca rată de creştere a produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor, exprimat ca modificare procentuală faţă de anul precedent. PIB-ul este principalul indicator de măsurare a economiei naţionale şi este definit ca valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor produse în economie mai puţin valoarea acelor bunuri sau servicii folosite în crearea lor. Populaţia totală, aferentă anilor de comparaţie, reprezintă populaţia rezidentă (stabilă) la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk