Orizont 1 - Economic - Venitul National Brut ca pondere in PIB - test

Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: Aderarea României la Zona Euro

Venitul naţional brut privit ca totalitatea veniturilor obţinute de factorii de producţie naţionali, inclusiv cele rezultate din activitatea din străinătate, este un indicator util, deoarece măsoară venitul total câştigat de români şi este important în comparaţiile internaţionale care evaluează puterea de cumpărare din diferitele ţări ale lumii. Aşa cum se poate observa, valorile acestui indicator au fost relativ constante pe parcursul seriei analizate, cea mai mare valoare înregistrându-se în anul 2010, iar cea mai scăzută, în anul 2018. Cu toate acestea, nu se pot constata diferenţe semnificative, ceea ce înseamnă că, în fapt, veniturile rezultate din activităţile persoanelor sau unităţilor naţionale, indiferent de locul lor de desfăşurare, sunt, în general, stabile.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk