Orizont 1 - Economic - Rata de crestere a productivitatii muncii pe persoana ocupata - test

Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: Aderarea României la Zona Euro

Creşterea productivităţii muncii şi menţinerea sa la un nivel constant constituie, în fapt, un argument important al majorării veniturilor din economie.

Se poate observa că, în cazul României, indicatorul are o fluctuaţie anuală. Pentru anii 2009 şi 2010 s-au înregistrat valori negative, în condiţiile în care în anul 2008 se înregistrase o valoare pozitivă extremă. După anul 2014, valoarea acestui indicator s-a stabilizat, fără a mai înregistra fluctuaţii semnificative, ceea ce înseamnă ca valoarea producţiei realizată de către o persoană ocupată se menţine la valori comparabile.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk