Orizont 1 - Mediu - Emisii de gaze cu efect de sera, pe activitati CAEN Rev.2

Domeniul: Acțiune climatică

Subdomeniul: Calamități naturale și schimbări climatice

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES), pe activități CAEN Rev.2 contribuie la evaluarea orizontului 1 al ODD 13, care vizează integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială. Emisiile de gaze cu efect de seră contribuie la fenomenul global al schimbărilor climatice, care reprezintă un proces complex având în vedere creșterea intensității și frecvenței fenomenelor meteorologice extreme.

Indicatorul prezintă contribuţia principalelor activități economice în totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, acest indicator contribuie la identificarea emisiilor generate de activitățile economice pentru care sunt necesare adoptarea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu respectarea obiectivelor și principiilor din Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice și a Protocolului de la Kyoto, aceasta constituind o componentă fundamentală a politicii naționale în domeniul schimbărilor climatice.

În cadrul activităților economice, atât în anul 2008 cât și în anul 2018, ponderea cea mai mare a emisiilor de gaze aparţine activității de producţie şi furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. În perioada analizată, emisiile de GES au avut o tendinţă descendentă, în anul 2018 înregistrându-se o scădere cu 27% faţă de anul 2008. Cea mai mare scădere, cu 47%, a fost înregistrată la activitatea de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat, urmată de activitatea din industria extractivă (35%) și activitatea din industria prelucrătoare (33%), aceste scăderi fiind determinate de investiții substanțiale efectuate pentru modernizarea sistemului energetic și investiții pentru noi tehnologii și metode de producție industriale ecologice.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Mii tone echivalent CO2

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk